Selecteer een pagina

benadeeld door het cbr?

langer gewacht
dan nodig was? 

Moe(s)t jij onnodig lang wachten op je theorie-examen of praktijkexamen?

Meld je aan om je schade te claimen!

 

vragen en de antwoorden

Waarom moe(s)t ik zo lang wachten op mijn praktijkexamen?

Er worden voor en na de lockdown (tien)duizenden examenplekken bezet gehouden op machtigingen van leerlingen die inmiddels hun rijbewijs al lang in het bezit hebben. Dat slaat natuurlijk nergens op!

Wist of weet het CBR dat er praktijk examenplekken gereserveerd staan voor mensen die al in het bezit van hun rijbewijs zijn?

Ja het CBR is door ons al geruime tijd geleden geïnformeerd en de directeur van het CBR schrijft in een brief “De problematiek die u noemt is bekend bij het CBR …”

Een kennis van mij zegt dat hij al reservering van een tussentijdse toets heeft, terwijl hij zijn theorie nog moet behalen. Kan dat?

Ja, dat kan kloppen en dat zijn dezelfde plekken als gebruikt worden voor een praktijkexamen. Wij hebben het CBR gevraagd hoe dit kan en de directeur van het CBR geeft aan dat dit bewust wordt gedaan. Het wordt gedaan gedaan in overleg met minder dan 15% van de rijscholen.

Ik moest bijna 3 maanden wachten voor een plekje om het theorie-examen te doen. Mijn vriendin is deze week gezakt en kan over twee weken al een theorie-examen doen via TurboTheorie. Dat is toch niet eerlijk?

Nee, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Maar toch is het zo. Grote opleiders zoeken natuurlijk naar slimme oplossingen om sneller plekken te reserveren. In 2019 heeft het CBR al aangegeven dat grote theorieopleiders rechtstreeks zaken doen met het CBR.

Is de directie van het CBR op de hoogte van de oneerlijke werkwijze met theorie-examens?

Ja hoor. De directeur van het CBR schrijft in zijn brief aan ons “Het is overigens bekend bij het CBR dat sommige opleiders wel gebruik maken van slimme (ICT-) handigheden om zeer snel capaciteit op naam te reserveren wanneer het CBR capaciteit vrijgeeft.”

Heb ik recht op een schadevergoeding, omdat ik langer moe(s)t wachten op een examenplek?

Er zijn regels voor het indienen van de klachten,  maar die worden door het CBR zelf afgehandeld. CBRClaim.nl is van mening dat je recht hebt op vergoeding van de extra rijlessen die je hebt moeten nemen, omdat je mogelijk gedupeerd (benadeeld) bent door ‘oneerlijke handelspraktijken’ van het CBR. Wij willen dat de politiek of de rechter dat onderzoekt.

Treft het CBR schuld?

Ja dat is wel onze mening en inzet. Het CBR zou echt wel voor of tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 ICT maatregelen getroffen kun hebben. Wij hebben in 2019 al gesprekken met het CBR gevoerd, want dezelfde problemen waren er toen ook al. Dus die problemen waren er al voor het Corona tijdperk. 

Hoeveel schade kan ik claimen?

Dat is lastig te zeggen, maar er zijn voorbeelden van anderen die 10 uur extra rijles hebben moeten nemen, omdat de wachttijd langer dan 3 maanden was. Het CBR geeft zelf aan dat de gemiddelde prijs voor een uur rijles in 2021 €47,12 bedroeg. 

Dat betekent in dit geval een schade van bijna €500,–

Mijn opa zegt dat er al jaren problemen zijn met het CBR. Hij en veel mensen hebben jaren geleden ook al problemen gehad. Is dat zo?

Ja dat klopt. En daarom zou er verscherpt toezicht moeten zijn op het CBR. Dat heeft de politiek zo geregeld met de minister. In 2018 schoot het CBR tekort bij de verlenging van rijbewijzen voor ouderen, waardoor 80.000 ouderen ernstig zijn benadeeld. 

Ik hoorde in de media dat jullie ons oproepen om aangifte te doen?

Ja dat klopt. Daar starten we op 1 januari mee. Wij zijn op basis van eigen onderzoek overtuigd dat de directeur van het CBR via de media bewust onjuiste informatie heeft gegeven. Wij denken dat het CBR veel meer examencapaciteit beschikbaar had dan men beweerde.