Selecteer een pagina

benadeeld door het cbr?

HAAL JE GELD OP !

?

Moe(s)t jij onnodig lang wachten op je praktijkexamen?

Meld je nu aan om je schade te claimen bij het CBR!

Meer informatie voor rijscholen

Als rijschool kunt u meewerken aan deze massaclaim door uw (oud) leerlingen te informeren of aan te melden. Daarmee draagt u mogelijk bij aan een meevaller voor die (oud) leerlingen die financieel gedupeerd zijn door onnodige wachttijden bij het CBR.

vragen en antwoorden

Heb ik recht op een schadevergoeding, omdat ik langer moe(s)t wachten op een examenplek?

CBRClaim.nl is van mening dat je recht hebt op vergoeding van de extra kosten die je hebt gemaakt als je langer dan 6 tot 8 weken moest wachten op je praktijkexamen.  De schade betreft de extra rijlessen die je hebt moeten nemen om de langere wachttijd te overbruggen en je rijvaardigheid op peil te houden. Je bent dan benadeeld door ‘oneerlijke handelspraktijken’ van het CBR. 

Hoeveel schade kan ik claimen?

Dat is lastig te zeggen, maar er zijn voorbeelden van anderen die 10 uur extra rijles hebben moeten nemen, omdat de wachttijd langer dan 3 maanden was. Het CBR geeft zelf aan dat de gemiddelde prijs voor een uur rijles in 2021 €47,12 bedroeg. Dat betekent in dit geval een schade van bijna €500,–.

Als de rechter de massaclaim toewijst voor een bedrag van €500 per persoon heeft iedereen die zich heeft aangemeld recht op die €500,–

Waarom moe(s)t ik zo lang wachten op mijn praktijkexamen?

Er werden voor en na de lockdown (tien)duizenden examenplekken bezet gehouden op machtigingen van leerlingen die inmiddels hun rijbewijs al lang in het bezit hebben. En grote rijscholen houden duizenden examenplekken bezet met Tussentijdse Toetsen die feitelijk niet of pas in een later stadium worden gebruikt. Wij noemen dat oneerlijke handelspraktijken en dat is strafbaar!

Treft het CBR schuld?

Ja dat is wel onze mening en inzet. Het CBR zou echt wel voor of tijdens de lockdowns in 2020, 2021 én 2022 ICT of andere maatregelen getroffen kun hebben. Wij hebben in 2019 al gesprekken met het CBR gevoerd, want dezelfde problemen waren er toen ook al. Dus die problemen waren er al voor het Corona tijdperk. 

Wist of weet het CBR dat er praktijk examenplekken gereserveerd staan voor mensen die al in het bezit van hun rijbewijs zijn?

Ja het CBR is door ons al geruime tijd geleden geïnformeerd en de directeur van het CBR schrijft in een brief “De problematiek die u noemt is bekend bij het CBR …”

Een kennis van mij zegt dat hij al reservering van een tussentijdse toets heeft, terwijl hij zijn theorie nog moet behalen. Kan dat?

Ja, dat kan kloppen en dat zijn dezelfde plekken als gebruikt worden voor een praktijkexamen. Wij hebben het CBR gevraagd hoe dit kan en de directeur van het CBR geeft aan dat dit bewust wordt gedaan. Het wordt gedaan gedaan in overleg met minder dan 15% van de rijscholen.

Mijn opa zegt dat er al jaren problemen zijn met het CBR. Hij en veel mensen hebben jaren geleden ook al problemen gehad. Is dat zo?

Ja dat klopt. En daarom zou er verscherpt toezicht moeten zijn op het CBR. Dat heeft de politiek zo geregeld met de minister. In 2018 schoot het CBR tekort bij de verlenging van rijbewijzen voor ouderen, waardoor 80.000 ouderen ernstig zijn benadeeld. 

Ik hoorde in de media dat jullie ons oproepen om aangifte te doen?

Ja dat klopt. Daar starten we op 1 januari mee. Wij zijn op basis van eigen onderzoek overtuigd dat de directeur van het CBR via de media bewust onjuiste informatie heeft gegeven. Wij denken dat het CBR veel meer examencapaciteit beschikbaar had dan men beweerde.